ข้อมูลนักเรียน

1ร้อยเอ็ดวิทยาลัย3410
2สตรีศึกษา3762
3ขัติยะวงษา782
4สตรีศึกษา 2228
5เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด863
6ธวัชบุรีวิทยาคม777
7ธงธานี463
8ศรีธวัชวิทยาลัย169
9เมืองน้อยวิทยาคม107
10จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก1971
11โคกล่ามพิทยาคม512
12ดู่น้อยประชาสรรค์255
13เทอดไทยวิทยาคม210
14ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา1063
15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด405
16ม่วงลาดวิทยาคาร172
17จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์400
18เชียงขวัญพิทยาคม393
19พลับพลาวิทยาคม125
20พนมไพรวิทยาคาร2090
21น้ำใสวรวิทย์205
22จันทรุเบกษาอนุสรณ์1931
23หนองผึ้งวิทยาคาร501
24กู่กาสิงห์ประชาสรรค์136
25เหล่าหลวงประชานุสรณ์205
26ปทุมรัตต์พิทยาคม1922
27โพนสูงประชาสรรค์257
28เมืองสรวงวิทยา840
29สูงยางวิทยาประชาสรรค์124
30สุวรรณภูมิพิทยไพศาล2659
31หัวโทนวิทยา232
32สุวรรณภูมิวิทยาลัย2015
33ช้างเผือกวิทยาคม510
34ทุ่งหลวงพลับพลาไชย158
35หินกองวิทยาคาร105
36ทรายทองวิทยา724
37สามขาท่าหาดยาววิทยา255
38หนองฮีเจริญวิทย์401
39ดูกอึ่งประชาสามัคคี237
40อาจสามารถวิทยา944
41หนองหมื่นถ่านวิทยา471
42โพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์"263
43โพนทองพัฒนาวิทยา2752
44โพนทองวิทยายน763
45โนนชัยศรีวิทยา432
46ม่วงมิตรวิทยาคม372
47คำนาดีพิทยาคม338
48โพธิ์ศรีสว่างวิทยา171
49เสลภูมิพิทยาคม2534
50วังหลวงวิทยาคม214
51เสลภูมิ722
52โพธิ์ทองวิทยาคาร419
53ท่าม่วงวิทยาคม274
54ขวาววิทยาคาร160
55โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์753
56เชียงใหม่ประชานุสรณ์727
57หนองพอกวิทยาลัย1417
58โพธิ์แก้วประชาสรรค์344
59ผาน้ำทิพย์วิทยา249
60เมยวดีพิทยาคม771