ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

☰ ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565
☰ เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
ข้อมูลนักเรียนแยกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)

ที่อำเภอจำนวนโรงเรียนจำนวนนักเรียนที่อำเภอจำนวนโรงเรียนจำนวนนักเรียน
1เกษตรวิสัย4257011จังหาร2468
2เชียงขวัญ248012ทุ่งเขาหลวง1199
3เมยวดี
183313ธวัชบุรี41489
4เมืองร้อยเอ็ด5876614ปทุมรัตต์22014
5เมืองสรวง291315พนมไพร22205
6เสลภูมิ6413516ศรีสมเด็จ21040
7โพธิ์ชัย2115517สุวรรณภูมิ65345
8โพนทราย2109318หนองพอก31906
9โพนทอง6445719หนองฮี2430
10จตุรพักตรพิมาน3238520อาจสามารถ31524
☰ พิกัดโรงเรียนในสังกัด
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved.