ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

☰ ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2566
☰ เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
ข้อมูลนักเรียนแยกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)

ที่อำเภอจำนวนโรงเรียนจำนวนนักเรียนที่อำเภอจำนวนโรงเรียนจำนวนนักเรียน
1เกษตรวิสัย4264411จังหาร2430
2เชียงขวัญ246412ทุ่งเขาหลวง1195
3เมยวดี
187913ธวัชบุรี41469
4เมืองร้อยเอ็ด5885014ปทุมรัตต์22041
5เมืองสรวง2101615พนมไพร22179
6เสลภูมิ6409016ศรีสมเด็จ21044
7โพธิ์ชัย2117117สุวรรณภูมิ65133
8โพนทราย2109718หนองพอก31895
9โพนทอง6429719หนองฮี2444
10จตุรพักตรพิมาน3231620อาจสามารถ31565
☰ พิกัดโรงเรียนในสังกัด
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved.